De UNESCO Bibliotheek
documentatie- en voorlichtingscentrum
www.unesco-bibliotheek.org

Na beëindiging van de voorlichtingstaak van het UNESCO Centrum Nederland te Amsterdam in 2006 is de UNESCO bibliotheek naar EMMA verhuisd. Dit betekent, dat EMMA thans de officiele "Depository Library" in Nederland is voor  het hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs.

De bibliotheekruimte is tevens in gebruik als inspirerende vergaderlokatie voor groepen tot 15 mensen.

Het "VN-ARENA, School voor Wereldburgers" project van de Onderwijswerkgroep van de NVVN voor scholieren van 10-18 jaar heeft hier zijn uiteindelijke vormgeving gekregen.   Zie hier: VN-Arena

Openingstijden

De bibliotheek is voorlopig alleen open op woensdagen van 11-17 uur en verder na telefonische afspraak (030-293 87 17, bgg 030 - 261 77 23, Floris Methorst)

Links

  1. www.unesco-bibliotheek.org
  2. UNESCO: www.unesco.org
  3. Nationale UNESCO Commissie: www.unesco.nl
  4. Vlaamse UNESCO Commissie: www.unesco-vlaanderen.be
  5. UNESCO Centrum Nederland: www.unescocentrum.nl
  6. NVVN: www.nvvn.nl
  7. VN-Arena: VN-Arena