(versie mei 2010)

EMMA
Centrum
voor
Wereld, Vrede en Milieu

Onderstaande tekst is ook verkrijgbaar als een tweezijdige, in drieŽn vouwbare folder.
Klik hier. Het is de basistekst die de situatie van mei 2010 weergeeft.


Emma-panden, Cremerstraat 245/247 te Utrecht (tegenover huisnr. 220)

Vlakbij het centrum van Utrecht is een pand met bijgebouw beschikbaar voor werelddoelen.

Het uitgangspunt hierbij is het ideaal van de mensheid als één grote familie die gemeenschappelijk het leven op aarde verzorgt en beheert, zonder de belangen van toekomstige generaties en andere levensvormen te schaden.

In dit teken staat het gebruik van de panden, waarbij eenieder naar eigen inzicht en geweten initiatieven en activiteiten kan ontplooien.

Centrum Emma wil:

Centrum Emma heeft:

Hiermee beoogt Centrum Emma individuen, groepen, bewegingen en verenigingen te ondersteunen door het bieden van faciliteiten voor bijeenkomsten, workshops, vergaderingen, studie e.d.

Een kring enthousiaste vrijwilligers heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken.

Bijzonderheden van het EMMA-pand

*Ingebruikneming:

Het pand is feestelijk in gebruik genomen op 20-02-2002 om 20.02 uur, met een groep van 20 mensen, waarbij een Vredespaal met een wens in vier talen werd onthuld.

*Indeling:

Het vrijstaande pand en het bijgebouw liggen op 1.400 m2 grond met beplanting tussen een straat met woonhuizen aan de zuidzijde en de spoorlijn Utrecht-Rotterdam/Den Haag aan de noordzijde.

In het midden van het pand bevindt zich een cirkelvormige ruimte met een doorsnede van 5 m., die een open haard heeft en naar believen kan worden getrokken bij de grote aangrenzende zaal. Deze cirkel geeft een bijzonder cachet aan deze ruimte.

*UNESCO-bibliotheek

Sinds de zomer van 2007 biedt Emma onderdak aan de bibliotheek en het archief van UNESCO-Nederland.

Deze is te raadplegen op woensdag tussen 13 en 17 uur of op afspraak (tel.: 030 – 292 64 93, b.g.g. 293 87 17, of per email: info@unesco-bibliotheek.org).

Voor de catalogus zie: www.unesco-bibliotheek.org.

Contactpersoon: Luuk van Dinter.

*Geen overlast

Voorwaarden voor de beschikbaarstelling van ruimtes is: geen geluids- en parkeeroverlast.

Parkeren in de buurt is gratis.

Vrijwilligers gevraagd

De voortgang van het project is voor een zeer groot deel afhankelijk van enthousiaste vrijwilligers van alle leeftijden.

Activiteiten waaraan zij kunnen deelnemen zijn bv.:

Gebruikers

Zeer uiteenlopende organisaties en groepen hebben inmiddels gebruik gemaakt van het Emma-pand.

Hiertoe behoren: Werkgroep All Win, Amnesty International, UNESCO,  (Ichthus), Kwataniza, LETS Utrecht, Milieudefensie, Onderwijscommissie NVVN, Platform Vredescultuur, Platform Mensenrechteneducatie, Lombok Sangha, Sola Scriptura, NSU, Cuba-Sol, Stichting Internationale Werkkampen, YOD, Platform De Hoogste Tijd, Stralingsarm Nederland, Iederwijs school, Werkgroep Gezondheidszorg en WFBN.


Colofon

Stichting Emma
Adres:
Cremerstraat 245/247, 3532 BJ Utrecht (tegenover huisnummer 220)
Inloopdag: woensdag tussen 11 en 17 uur. Overigens bezoek op afspraak.
Tel.: 030 – 293 87 17 (b.g.g.: zie onder bestuur, of voice mail inspreken)
 
Huismeester: Olav Meijer, tel.: 06 – 18 08 35 96

Website: www.emma-utrecht.nl
Email: emma.utrecht@planet.nl
Postbanknummer: 9401944 t.n.v. Stichting Emma, Kasaidreef 19, 3546 AS Utrecht

Bestuur:
 
voorzitter/penningmeester: drs. F.J. Methorst, tel.: 030 – 261 77 23
email: floris.methorst@planet.nl
secretaris: L.G.W. Kater, tel.: 030 - 281 74 81
email: lgwkater@wanadoo.nl
Inschrijving KvK onder nr. 30183323

<Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend>