EMMA begon in 2002
en heeft sinds 2011 een nieuw website.
Ga naar EmmaCentrum (www.emmacentrum.nl)


NederlandsEMMA

Centrum voor Wereld, Vrede en Milieu, Cremerstraat 245, Utrecht

[ Hoofdingang | UNESCO bibliotheek | Route ]

EMMA in vogelvlucht
Afb000.jpg Afb004.jpg
Hoofdingang EMMA-bord

Stichting EMMA laat zich leiden door artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren; zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander te gedragen in een geest van broederschap".

De stichting zal streven naar een goede relatie tussen wereldburgers die allereerst berust op welwillendheid, openheid en vertrouwen.